Gezocht: 10 lelijke plekken in het landschap wegnemen

(Bron: Beleidsplan 2014-2018 Landschap Horst aan de Maas)
Project ‘Verbeter ons landschap':
10 lelijke plekken in het landschap per jaar wegnemen
Iedereen kent ze wel. Storende plekken in het landschap. Een lelijk bedrijfsgebouw midden in een zo fraaie omgeving, economische activiteiten en gebouwen, waarbij niet is nagedacht over een fatsoenlijke aankleding etc.
De stichting Landschap Horst aan de Maas wil in het voorjaar van 2014 de aan de stichting deelnemende organisaties, de burgers en de dorpsraden oproepen om lelijke plekken in het landschap in de gemeente te melden, vergezeld van fotomateriaal en een voorstel om de lelijke plek weg te nemen.
De ingekomen reacties worden vervolgens beoordeeld, gebundeld en geprioriteerd.
De inzet van de stichting is om 10 plekken per jaar aan te pakken en te verfraaien, vooral waar dit matcht met de reguliere taken van de stichting.
Voor het andere deel ligt de ‘bal' bij de gemeente. Wij willen samen met de gemeente per jaar
10 plekken afspreken, die we gezamenlijk aanpakken.
De gemeente heeft daarvoor eigen middelen tot haar beschikking, maar kan ook gebruik maken van compensatiemiddelen en wellicht het stellen van voorwaarden bij het afgeven van vergunningen en het maken van afspraken met ondernemers.
10 plekken per jaar lijkt niet veel in zo'n grote gemeente, maar de optelsom van jaren betekent
een substantiële sprong in de kwaliteit van het landschap Horst aan de Maas;

samenvatting beleidsplan 2014 - 2018 3