Het ommetje ‘dwars door Horst’

Om ervoor te zorgen dat iedereen, inwoners van Horst en bezoekers, van markante plekken en bomen kunnen genieten heeft de werkgroep Groen van de dorpsraad een wandeling ontwikkeld.
Een wandeling die door het centrum loopt en die aansluiting vindt bij de routes die o.a. het Horster Landschap in het buitengebied reeds heeft aangelegd, zowel aan de Noord- als Zuidzijde van Horst. Naast groen wordt binnen de wandeling ook aandacht besteed aan historische gebouwen en karakteristieke plaatsen.

Voor een gedetailleerde routebeschrijving en omschrijving van interessante punten kijk op:     

           
www.landschaphorstaandemaas.nl
                        

Veel wandelplezier!

Dit bestand is van het type pdf (Acrobat Reader document)  Het ommetje ‘dwars door Horst’ (621,11 KB)