Hoge Opbrengst Gezamenlijke Collecte Horst 7,8 en 9 april 2014

Onder deze naam zijn 13 Goede Doelen met het CBF-keurmerk vanaf 2011 in (het kerkdorp) Horst actief om één gezamenlijke collecte te houden. De deelnemende landelijke organisaties waarvoor gecollecteerd wordt zijn: Alzheimer Nederland, Amnesty International, Long Fonds, Fonds Verstandelijk Gehandicapten, Het Nederlandse Rode Kruis, KWF Kankerbestrijding, Maag Lever Darm Stichting, Nederlandse Brandwonden Stichting, Nederlandse Hartstichting, Nierstichting, Prinses Beatrixfonds,Reumafonds en Kinderhulp 

Dit jaar heeft de collecte 7,8 en 9 april 2014 plaatsgevonden                         

Als u de collectant heeft gemist, kunt u uw enveloppe met geld nog altijd inleveren bij Loevestraat 3 in Horst of uw donatie overmaken op  NL43 RABO 0148980708 Dorpsraad Horst inzake collecte. Het bedrag wordt dan gelijkelijk verdeeld over de 13 deelnemende organisaties. 

klik hier voor bedragen  van de gezamenlijke collecte 2014