Horster Ommetje gehonoreerd!

Ommetje Horst gehonoreerd door het Maashorstfonds en het IKL.

In november 2009 heeft de werkgroep Groen van de Dorpsraad het rapport de Groene Parels in Horst aan B&W overhandigd. Hierin zijn veel mooie  groene plekken en bomen  in Horst in kaart gebracht; de ”Groene Parels “.
Een van de adviezen in het rapport was om het behoud en onderhoud van deze plekken/bomen voor de toekomst te borgen.

Het eerste idee voor een wandelroute was geboren.Om ervoor te zorgen dat iedereen, inwoners van Horst en bezoekers, van die markante plekken en bomen--- kan genieten heeft de werkgroep Groen van de dorpsraad een wandeling ontwikkeld.
Een wandeling die door het centrum loopt en die aansluiting vindt bij de routes die o.a. het Horster Landschap in het buitengebied reeds heeft aangelegd, zowel aan de Noord- als Zuidzijde van Horst. Naast groen wordt binnen de wandeling ook aandacht besteed aan historische gebouwen en karakteristieke plaatsen 

Om de ontwikkeling, invulling en het materiaal van het ommetje te bekostigen heeft de werkgroep vorig jaar deelgenomen aan een wedstrijd van het IKL; “Bedenk een ommetje”.  Middels dit fonds is een geldbedrag verkregen om de basis van het ommetje in te vullen.
Om middelen te verkrijgen voor extra’s op/rondom de route is een aanvraag ingediend bij het Maashorstfonds. Het Maashorstfonds steunt ieder jaar innovatieve ideeën die de gemeenschap ten goede komen met een financiële bijdrage.
Dit plan wordt met € 7.500,= gesteund.

Om de route daadwerkelijk uit te zetten, denk aan richtingborden /bankjes /informatie bordjes etc. is de werkgroep Groen blij met wat extra handjes. Dus als u graag eens op een andere manier  in de natuur werkt en als u zich voor de gemeenschap in wil zetten  zijn wij blij met uw hulp, wij zorgen voor het materiaal en de inwendige mens. De planning is om in het voorjaar van 2012 te starten met de daadwerkelijke realisatie.
Wilt u helpen neem dan graag contact met de dorpsraad. info@dorpsraadhorst.nl.

Leden werkgroep Groen van de Dorpsraad (Klik voor een grote weergave) pijswinnaars Maashorstfonds (Klik voor een grote weergave)