Inwoners zijn trots op Horst aan de Maas

Inwonerpanel:

Trots op Horst aan de Maas en tevreden over gemeentelijke dienstverlening De inwoners van Horst aan de Maas zijn trots om in hun gemeente te wonen.

Zij vinden saamhorigheid  het sterkste punt en ‘gezellig’ het belangrijkste kernwoord.

De gemeentelijke dienstverlening wordt met een 7,4 beoordeeld. Inwoners trots om in Horst aan de Maas te wonen

Via het inwonerpanel heeft de gemeente onderzocht welk beeld we met z’n allen van Horst aan de Maas presenteren; inwoners, ondernemers, gemeente. In 2016 heeft dit onderzoek voor het eerst plaatsgevonden. Dit keer onderzoekt de gemeente of er verschuivingen zijn opgetreden. Zo gaf nu 71% van de deelnemers aan trots te zijn om in Horst aan de Maas te wonen, waar dat percentage in 2016 65% was.

       Gezellig en saamhorig Horst aan de Maas

Gezellig’ blijft het belangrijkste kernwoord, dit wordt gevolgd door ‘landelijk’ en ‘eenheid’. Het belangrijkste sterke punt van Horst aan de Maas is, net als in 2016, ‘Gemeenschapszin/saamhorigheid’. Dit wordt door 18% van de inwoners genoemd. Het aspect ‘actief/actieve inwoners’ laat de grootste verandering zien: een stijging van 5% (2016) naar 13% (2018). Tot slot zijn er verbeterpunten gevraagd. Het belangrijkste verbeterpunt is net als in 2016 de aandacht voor dorpen en kleinere kernen. De gemeente vindt het belangrijk dat de profilering van Horst aan de Maas aansluit bij de behoeften en verwachtingen van de inwoners, ondernemers en bezoekers. De resultaten van het inwonersonderzoek gebruikt de gemeente bij het bepalen van het eigen beeld dat ze in haar uitingen uitdraagt. De gemeente houdt hetzelfde onderzoek ook onder ondernemers en bezoekers. De resultaten hiervan worden binnenkort verwacht.

       Dienstverlening

Deelnemers aan het Inwonerpanel konden hun mening geven over de gemeentelijke dienstverlening. Over het algemeen zijn onze inwoners tevreden over de dienstverlening en dat blijkt uit het rapportcijfer 7,4. De verschillende contactmogelijkheden scoren een ruime 7. Inwoners zijn wel verdeeld over onze openingstijden: 57% beoordeelt ze als voldoende, 43% als onvoldoende. De komende tijd gaan we verder onderzoeken wat de exacte behoefte is aan openingstijden. De onderzoeksresultaten met betrekking tot dienstverlening worden meegenomen in de doorontwikkeling van het dienstverleningsbeleid van de gemeente.

       Inwonerpanel

 Het onderzoek vond plaats in december 2018. In totaal hebben 760 inwoners de vragenlijst ingevuld. De volledige rapportage kunt u hier nalezen: www.horstaandemaas.nl/inwonerpanel