Opbrengst Gezamenlijke Collecte 2018 bekend

In 2018 heeft de collecte plaatsgevonden op 9-10-11 april.                                                                                               

Als u de collectant heeft gemist, kunt u uw enveloppe met geld nog altijd inleveren bij Loevestraat 3 in Horst of uw donatie overmaken op  NL43 RABO 0148980708 Dorpsraad Horst inzake collecte. Het bedrag wordt dan gelijkelijk verdeeld over de 14 deelnemende organisaties.  

  Klik hier voor de definitieve stand van onze collecte 2018 per organisatie.