Rapport groene parels Horst overhandigd

Tijdens het jaarlijkse overleg van de dorpsraad Horst met het College van Burgemeester & Wethouders, op 3 juni 2009, is de dorpsraad opgeroepen de groene plekken in Horst in kaart te brengen. Welke plekken vinden de inwoners van Horst belangrijk om ook op de lange termijn te behouden? Welke plekken verdienen de benaming ‘groene parel’? 

Om te komen tot een invulling van de oproep zijn enkele leden van de dorpsraad en enkele inwoners vanuit Horst gestart met de werkgroep groen. Naast de eigen inbreng van de leden zijn, via de Echo van Horst, de bewoners van Horst gevraagd groene parels aan te wijzen. Alle input is uiteindelijk gebundeld tot een rapport. Het rapport bevat  44 groene parels, groene plekken in Horst die het beschermen waard zijn. Daarnaast heeft de werkgroep 9 adviezen opgesteld. De dorpsraad hoopt dat door het integreren van de adviespunten binnen het groenbeheerplan van de gemeente meer groen behouden blijft of ontwikkeld kan worden.  

Zorgen voor het behoud van groen in de dorpskern van Horst is essentieel om opmerkingen uit de Dorpsontwikkelingsvisie (DOV) en het -plan (DOP) en de Groenstructuurvisie waar te maken. In deze rapporten wordt Horst omschreven al een woonplaats met een dorps karakter en dat in Horst per inwoner te weinig groen is.  

Bovenstaande onderschrijft de noodzaak om gericht beleid te maken op groen, om het behoud ervan in de toekomst zeker te stellen. Enkele leden van de dorpsraad Horst en leden van de werkgroep Groen overhandigden dinsdag 8 december het rapport aan de wethouders Stas en Dings. De hoop is dat het college van B&W het rapport ter harte neemt en vertaalt naar acties.  

Het volledige rapport is hieronder in te zien. 

 

Dit bestand is van het type pdf (Acrobat Reader document)  Rapport groene parels Horst (10,87 MB)
Dit bestand is van het type pdf (Acrobat Reader document)  Groen parels Horst regio Noord Oost (12,82 MB)
Dit bestand is van het type pdf (Acrobat Reader document)  Groen parels Horst regio Zuid Oost (22,94 MB)
Dit bestand is van het type pdf (Acrobat Reader document)  Groen parels Horst regio Zuid West (7,39 MB)
Dit bestand is van het type pdf (Acrobat Reader document)  Groen parels Horst regio Noord West (17,76 MB)