Uitnodiging contactpersonen en ge´nteresseerden

Beste contactpersoon en geïnteresseerde,   

De inwoners van het dorp Horst vinden Horst een fijne omgeving om in te wonen. Men vindt het belangrijk dat dit zo blijft en dat de afzonderlijke wijken en buurten leefbaar blijven.
In een aantal wijken/buurten zijn buurt- of wijkcomités actief, in verschillende andere wijken niet.
Vaak zijn ook daar bewoners volop actief bezig een bijdrage te leveren aan de leefbaarheid van hun directe woon- en leefomgeving.

De dorpsraad Horst ziet het als haar primaire taak om buurtinitiatieven te stimuleren, te faciliteren en te ondersteunen. Het periodiek initiëren van het ‘ontmoeten’ van elkaar hoort daar ook bij.

Op donderdag 20 november 2014 organiseert de Dorpsraad Horst weer een uitwisselingsbijeenkomst, waar alle wijkcomités, contactpersonen en geïnteresseerde inwoners voor worden uitgenodigd. U dus ook!

Het thema is dit jaar ‘Buurtsignaal’
. Een (pilot)project in Horst waar bewoners zelf het heft in eigen hand nemen m.b.t. de veiligheid en leefbaarheid in de eigen wijk. Waar nodig ondersteund door de werkgroep ‘Buurtsignaal’, bestaande uit politie Horst, gemeente Horst, Wonen Limburg en Synthese. Een project waar u als bewoner zelf aan de slag kan met de (sociale) veiligheid in uw eigen buurt.

Deze bijeenkomst is georganiseerd door de Dorpsraad Horst, ondersteund door Mieke Cruijsberg (Synthese), die start met een korte inleiding over het project ‘Buurtsignaal’. Hierna wordt een praktijkvoorbeeld van het soortgelijke project ‘Veilige Buurten’ uit Venray uitgelicht door direct betrokkenen, om u te inspireren hoe bewoners zelf aan de slag kunnen.

Tijdens deze avond wordt u geprikkeld om te kijken naar uw eigen leefomgeving. Weet u en/of uw mede buurtbewoner wat er allemaal is in uw wijk m.b.t. veiligheid of leefbaarheid, zijn er behoeftes maar weet men niet hoe dit (gezamenlijk) op te zetten? Dit zijn vragen die voortkomen uit het project ‘Buurtsignaal’.
Uzelf kent uw wijk het beste en waar u behoefte aan heeft. U krijgt de tijd om met elkaar van gedachten te wisselen, elkaar te inspireren en nieuwe kennis op te doen.
Er is tussendoor volop ruimte voor vragen en discussie, zowel met elkaar als met de professionals van ‘Buurtsignaal’. De bijeenkomst is van 20.00 tot 21.30/22.00 in Sport &   Bowling-accommodatie ‘In de Riet’ Weltersweide 22 Horst. Na afloop is er, onder genot van een drankje, volop gelegenheid om na te praten en te netwerken.

Graag vernemen wij van u of u aan de bijeenkomst deelneemt?
Mocht u deze keer niet kunnen/willen aansluiten, dan horen we graag of u in de toekomst contactpersoon voor uw buurt richting de Dorpsraad wilt blijven.

Ik sluit af met u hartelijk te danken voor uw bijdrage, groot of klein, aan een betere leefbaarheid van het dorp Horst en hoop u 20 november te mogen begroeten.
Met vriendelijke groet,

Peter Strijbosch, voorzitter Dorpsraad Horst

PS: voor aanvullende vragen en/of aanmelden stuur uw reactie naar info@dorpsraadhorst.nl