Visiedocument Accommodaties kern Horst

Op initiatief van de dorpsraad heeft onderzoek plaatsgevonden in het kader van accommodatiebeleid in Horst.

Het onderzoek en het overleg met belanghebbenden heeft geresulteerd in visiedocument dat op 12 april 2017 aan de betrokken wethouders Ger van Rensch en Bob Vostermans werd overhandigd.

Dit bestand is van het type pdf (Acrobat Reader document)  Visiedocument Accommodaties kern Horst (5,85 MB)

Peter Strijbosch, Bob Vostermans, Ger van Rensch, Henk Janssen