VKKL ondersteunt wijkproces in Horster wijk 'De Risselt'

In de wijk de Risselt in Horst wonen mensen met verschillende achtergronden. Een aantal daarvan is woonachtig in een
vestiging van zorgorganisatie Dichterbij. Deze vestiging zal in de nabije toekomst een andere vorm en invulling
gaan krijgen, waarmee Dichterbij meer onderdeel van de wijk hoopt te worden. Dit is de aanleiding geweest om in oktober 2015 de buurt uit te nodigen samen ideeën, dromen en ambities voor de nieuwe invulling van het gebouw en de wijk te verzamelen. Dit gebeurde met behulp van ambitieboeken, waarin buurtbewoners hun ideeën, dromen en ambities konden
opschrijven en tekenen.

De wijk wordt op dit moment als prettig en groen ervaren. Dit wil men vooral behouden, maar de voorgenomen aanpassingen van Dienstencentrum Mikado bieden volgens velen ook kansen om de inrichting van de buurt te verbeteren, de samenhang binnen de buurt te vergroten en elkaar vaker te ontmoeten. Uit de ambitieboeken komen een aantal thema’s sterk naar voren die tijdens de nieuwe bijeenkomst op 6 april centraal zullen staan. Onderstaande flyer bevat meer informatie over wat er in 2015 is gebeurd, welke thema’s uit de ambitieboeken naar voren zijn gekomen en wat er met deze informatie gaat gebeuren. We ontvangen alle geïnteresseerden uit de buurt die samen met ons aan de slag wil om de toekomst van Mikado en de Risselt vorm te geven graag 6 april vanaf 19.30 bij Dienstencentrum Mikado.(Bron: VKKL)

Dit bestand is van het type pdf (Acrobat Reader document)  Flyer 1 Dichterbij uitnodiging 6-4-2016 (778,25 KB)
Dit bestand is van het type pdf (Acrobat Reader document)  Flyer 2 Dichterbij uitnodiging 6-4-2016 (2,03 MB)