Gezamenlijke Collecte Horst

De Gezamenlijke Collecte 2020 is vanwege Covid-19 afgelast 

 

Gezamenlijke collecte 9,10 &11 april 2019

Onder deze naam zijn 14 Goede Doelen met het CBF-keurmerk vanaf 2011 in (het kerkdorp) Horst actief om één gezamenlijke collecte te houden. De deelnemende landelijke organisaties waarvoor gecollecteerd wordt zijn: Alzheimer Nederland, Amnesty International, Epilepsiefonds, Fonds Verstandelijk Gehandicapten, Hartstichting, Het Nederlandse Rode Kruis, KWF Kankerbestrijding, Long Fonds, Maag Lever Darm Stichting, Kinderhulp, Nederlandse Brandwonden Stichting, Nierstichting, Prinses Beatrix Spierfonds, Reumafonds.    

zie ook op  Facebook: klik hier     

                
In 2019 heeft de collecte plaatsgevonden op 8-9-10 april.                                                                                               

Als u de collectant heeft gemist, kunt u uw enveloppe met geld nog altijd inleveren bij Loevestraat 3 in Horst of uw donatie overmaken op  NL43 RABO 0148980708 Dorpsraad Horst inzake collecte. Het bedrag wordt dan gelijkelijk verdeeld over de 14 deelnemende organisaties.  

In onderstaand overzicht ziet u de definitieve stand van onze collecte 2019 per organisatie.

 

Alzheimer Nederland

€ 4.361

Amnesty International

€ 1.513
Long Fonds € 3.118
Fonds Verstandelijk Gehandicapten € 1.872
Het Nederlandse Rode Kruis € 2.488
KWF Kankerbestrijding € 6.188
Maag Lever Darm Stichting € 3.020
Nederlandse Brandwonden Stichting        € 1.983
Nederlandse Hartstichting € 4.571
Nierstichting € 3.021
Prinses Beatrixfonds Spier fonds € 2.564
Reumafonds € 2.893
Epilepsiefonds € 1.876
Nationaal Fonds Kinderhulp € 2.352


                                                                         


Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Leny Jenniskens, tel. 077-398 29 48, lenyjenniskens@outlook.com                                                                                                                        


                                
                                                                 

                                        
                                                                               

Gezamenlijke Collecte 2020 afgelast vanwege Covid-19

De Gezamenlijke Collecte 2020 is afgelast vanwege Covid-19.