Gezamenlijke Collecte Horst

Gezamenlijke collecte 9,10 &11 april 2018

Onder deze naam zijn 14 Goede Doelen met het CBF-keurmerk vanaf 2011 in (het kerkdorp) Horst actief om één gezamenlijke collecte te houden. De deelnemende landelijke organisaties waarvoor gecollecteerd wordt zijn: Alzheimer Nederland, Amnesty International, Epilepsiefonds, Fonds Verstandelijk Gehandicapten, Hartstichting, Het Nederlandse Rode Kruis, KWF Kankerbestrijding, Long Fonds, Maag Lever Darm Stichting, Kinderhulp, Nederlandse Brandwonden Stichting, Nierstichting, Prinses Beatrix Spierfonds, Reumafonds.    

zie ook op  Facebook: klik hier     

                
In 2017 heeft de collecte plaatsgevonden op 11-12-13 april.                                                                                               

Als u de collectant heeft gemist, kunt u uw enveloppe met geld nog altijd inleveren bij Loevestraat 3 in Horst of uw donatie overmaken op  NL43 RABO 0148980708 Dorpsraad Horst inzake collecte. Het bedrag wordt dan gelijkelijk verdeeld over de 14 deelnemende organisaties.  

In onderstaand overzicht ziet u de definitieve stand van onze collecte 2017 per organisatie.

 

Alzheimer Nederland

€ 3.643

Amnesty International

€ 1.579
Long Fonds € 2.679
Fonds Verstandelijk Gehandicapten € 1.790
Het Nederlandse Rode Kruis € 2.446
KWF Kankerbestrijding € 5.752
Maag Lever Darm Stichting € 2.658
Nederlandse Brandwonden Stichting        € 1.819
Nederlandse Hartstichting € 4.157
Nierstichting € 2.890
Prinses Beatrixfonds € 2.248
Reumafonds € 2.827
Epilepsiefonds € 1.730
Nationaal Fonds Kinderhulp € 1.877


                                                                         

(bijgewerkt mei 2017)
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Leny Jenniskens, tel. 077-398 29 48, josenleny@hotmail.com                                    


                                
                                                                 

                                        
                                                                               

Gezamenlijke collecte 2018