Leden dorpsraad Horst

De Dorpsraad Horst bestaat uit de volgende leden. U kunt elk lid bellen of mailen voor zaken, die op het werkgebied van de Dorpsraad Horst liggen.
 
Voorzitter

Peter Strijbosch
Veld-Oostenrijk 22
5961 NW Horst
             

077-398 89 42 
strijbosch.p@gmail.com                                                 
Secretaris

Nicole Kleuskens
Dr vd Meerendonkstraat  1
5961 HX Horst

06-21 89 70 81
info@dorpsraadhorst.nl

Penningmeester Tiny van Wegberg
Groenewoudstraat 25
5961 VD  Horst                           
077-398 38 51
v.wegberg@gmail.com
  Johan Schipper
Dentjesweg 36
5961 RN Horst                                              
077- 750 23 24
johanschipper43@gmail.com
                                                         
 

Nelly Janssen
                    
                        

janssenpost63@gmail.com

 

Loes van Hoof

06-25 35 06 64
loesvanhoof@xs4all.nl 

 

Marij Droog-Beelen
Loevestraat 3
5961 TV  Horst

077-398 28 55
marijdroog@hotmail.com

 

Henk Janssen
Gebr. Douvenstraat 32
5961 DR  Horst

06-22937574
henkjanssenheho@online.nl
  Bram van Helden

bram1168@gmail.com

https://www.facebook.com/dorpsraadhorst?fref=ts

 
   
   
   
   
Leden dorpsraad Horst

leden dorpsraad Horst

v.l.n.r. : Nelly Janssen, Johan Schipper, Henk Janssen, Bram van Helden, Marij Droog, Loes van Hoof, Tiny van Wegberg, Nicole Kleuskens, Peter Strijbosch.