Informatie

Horst is een fijn dorp om in te wonen en te leven. Een goed woon- en leefklimaat is voor iedere inwoner van de kern Horst belangrijk. Horst moet leefbaar zijn en blijven en dat geldt voor de kern in het algemeen, maar zeker voor de afzonderlijke wijken en buurten. Daarom onderhouden wij contacten met wijkcomités zoals de Norbertus, de Mussenbuurt en In de Riet.

De Dorpsraad wil een klankbord zijn voor de bewoners van Horst en wij willen de belangen behartigen van de Horstenaren bij de gemeente. Samenwerking met de gemeente en andere instanties heeft een hoge prioriteit, maar als wij denken dat uw belangen in het gedrang komen, dan ondersteunen wij u om in actie te komen. Gevraagd en ongevraagd geven wij advies aan het gemeentebestuur. Nee, de Dorpsraad heeft geen politieke belangen. Wij zijn onafhankelijk en wij willen een schakel zijn tussen de burger en de gemeente.

De Dorpsraad wil de inwoners stimuleren, activeren en faciliteren bij acties die een bijdrage leveren aan de leefbaarheid van het dorp. 

Maar er moeten soms ook wel eens keuzes worden gemaakt. Daarom hebben wij met de inwoners van Horst een dorpsontwikkelingsplan opgesteld. In dit plan staat vermeld hoe over een aantal belangrijke zaken wordt gedacht en welke acties uitgevoerd kunnen worden om die plannen samen met u waar te maken.

In de afgelopen tijd heeft de Dorpsraad zich onder andere gebogen over:

  • groenvoorzieningen,
  • het centrumplan,
  • verkeersveiligheid,
  • woningbouw,
  • het nieuw gemengd bedrijf,
  • Klavertje 4

Iedere derde DONDERDAG van de maand komen de leden van de Dorpsraad Horst bij elkaar. Alle leden wonen in de kern Horst. De vergaderingen zijn openbaar en staan vermeld op de website. Vanuit de gemeente worden we ondersteund door Gertie Peeters.

De Dorpsraad zet zich in voor jong en oud en voor grote en kleine zaken.
Voelt u zich ook betrokken bij uw dorp en wilt u ook op de hoogte blijven van de laatste ontwikkelingen? Dan nodigen wij u uit voor onze maandelijkse vergadering en wie weet raakt ook u enthousiast voor het werk van de Dorpsraad.

U bent van harte welkom!