Prioriteitsgelden

Elk jaar krijgt de Dorpsraad Horst een geldbedrag van de gemeente, de z.g. prioriteitsgelden. Dit geld mag de Dorpsraad Horst naar eigen inzicht besteden aan het verbeteren van uw woon- en leefklimaat. Indien de gemeente geen ernstige bezwaren heeft, wordt het plan goedgekeurd en uitgevoerd.
               

Wat zijn de volgende plannen?

De Dorpsraad Horst heeft zelf diverse ideeën, om geld uit de prioriteitspot te besteden voor een 'veraangenaming' van de omgeving waarin we leven.

Als u echter suggesties hebt, laat ons dat dan s.v.p. weten.